En forbrukslån kalkulator gir deg hjelp til å regne ut kostnader på forhånd

De fleste banker tilbyr en form for lånekalkulator ,tilpasset lånene bankene tilbyr. Det gir deg som forbruker en idé om hva et lån vil koste. Dette i tillegg til hvor mye lån du kan betjene innenfor dine økonomiske rammer. Ved å bruke en kalkulator, vil du vite på forhånd omtrent hva lånet vil koste. Slik kan du ta en vurdering på om du har råd, før du eventuelt søker. Det gjør det også lettere å se hvor mye gjeld du vil ende opp med totalt sett. Dette er greit, siden du ikke kan låne mer enn fem ganger din egen årsinntekt.

Hvordan bruke en forbrukslån kalkulator

Ved å bruke en lånekalkulator kan du enkelt få oversikt over hva et lån vil koste. Både i måneden, og totalt over tid. Dette gjør det enklere å integrere låneutgiftene i budsjettet. Slik kan du ta en vurdering på hva du kan og ikke kan betjene. Ingen er tjent med å ta opp mer lån enn de kan betjene. Derfor er det bra å ha en oversikt på forhånd. Kalkulatoren er enkel å bruke. Du fyller selv inn hvor mye du ønsker å låne, samt hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Deretter får du informasjon om månedsutgifter, og hvor høye rentene kan bli.

Bruk av usikre lån

Usikret lån er ett av lånene som øker mest blant befolkningen i Norge. De fleste husstander i dag har en form for usikret gjeld. Dette kan være forbrukslån, handlekontoer eller kredittkort. Den samlede forbruksgjelden til nordmenn har økt kraftig den siste tiden. Det ble nylig innført nye regler som skulle bremse denne utviklingen. Det er fortsatt utbredt å ta opp forbrukslån. Dette da det ikke er knyttet noen sikkerhet til dette lånet. Du må ikke stille med pant i bolig eller bil for å få innvilget lånet. For deg som ikke har denne muligheten, er forbrukslån en mulighet for å låne penger.

Når du søker forbrukslån, må du ikke oppgi hva du ønsker å bruke pengene til. Unntaket er når du skal refinansiere annen gjeld. Du står fritt til å bruke de lånte pengene på hva du selv ønsker, eller har behov for. Mange tar opp forbrukslån for å pusse opp boligen, eller for å få råd til en ferie. Andre igjen tar opp forbrukslån for å dekke uforutsette utgifter eller skader. Å refinansiere gjeld er også utbredt. Det kan være lønnsomt å samle flere lån til ett større lån. En annen form for usikret gjeld, er å handle på kreditt. Dette kan gjøres enten ved bruk av kredittkort eller handlekonto.

Oversikt over kostnader

Forbrukslånet er et lån som ikke påvirkes av svingninger i markedet. Renten vil ikke økes eller kuttes i takt med styringsrenten i Norge. Det gjør lånet forutsigbart. Slik vet du hvor mye du betaler på lånet i måneden. Det vil ikke forandres, selv om styringsrenten går opp eller ned. Siden du får oversikt over kostnadene på lånet tidlig, gjør det det enkelt å kunne planlegge økonomien rundt dette. Det er alltid en fordel å velge en månedlig betaling lavere enn hva du har mulighet til. Betal heller ekstra, hvis og når du har muligheten til dette.

Lånekalkulator

Ved å benytte deg av en lånekalkulator får du øyeblikkelig oversikt over kostnadene. Noen tilbyr en enkel oversikt over månedlig innbetaling og totalsum. Andre er mer detaljerte. Uansett hvilken du velger å bruke, vil den være behjelpelig med å få en oversikt over lånets viktigste utgifter. På noen kalkulatorer er det også mulig å justere renten. På denne måten ser du hvor mye penger du sparer ved lavere rente. En kalkulator gjør det også enklere å sammenligne kostnadene hos de ulike bankene. Slik ser du hvilket tilbud som er mest lønnsomt. Både i det korte og lange løp.

Lover og regler rundt forbrukslån

Siden usikret gjeld har økt betraktelig den siste tiden, ble det innført strenge tiltak for å stoppe utviklingen. Gjeldsregisteret er et av disse tiltakene. De har i oppgave å registrere all usikret gjeld registrert på en person. De deler denne informasjonen med banker ved lånesøknad. En ny finansavtalelov er også blitt foreslått. Den siste tiden har mange opplevd å ende opp med mye og dyr forbruksgjeld etter svindel. Det ønskes å få bukt med dette problemet. Konsekvensene av de nye reglene har gjort det vanskeligere å ta opp mer lån. Dette fordi det ikke lenger er mulig å skjule usikret gjeld for bankene.

Et annet tiltak for å få kontroll over problemet, var reglene om nedbetalingstid. Før kunne bankene tilby nedbetaling på over 10 år. Nå er grensen satt til maksimalt 5 år. Det finnes andre regler for refinansiering. Der kan du søke om en nedbetalingstid utover 5 år. Minstebeløp på kredittkort ble også påvirket av dette. Det ble krav om en prosentsats for nedbetaling, i tillegg til renter og gebyrer. Alle tiltakene har gjort det mulig å bli gjeldsfri på overkommelig tid. Det har og gjort det vanskeligere å ta opp mer gjeld enn hva du kan betjene.

Ulike lånekalkulatorer

Om du søker lån i tradisjonell bank, forbruksbank eller bruker en anbudsside, vil du enkelt finne en lånekalkulator. Du kan også finne rene lånekalkulatorer på nett, som på forbrukslån.no – lånekalkulator. Kalkulatorene du finner på hjemmesidene til bankene, har ofte forhåndsbestemt rente. Denne kan variere ut i fra nedbetalingstiden. På nettsidene for lånekalkulatorer kan du derimot selv justere renten opp og ned. Slik får du oversikt over hvor mye du vil betale i renter og avdrag månedlig. Det er mulig å se hvor mye av den totale summen som utgjør renter. Også hvor mye som utgjør lånet.

Derfor lønner det seg å bruke en lånekalkulator

Det er flere fordeler ved å bruke en lånekalkulator før du søker lån. Du bør ha en oversikt eller et budsjett før du søker lån. Slik vet du hvor mye du kan betale i måneden. Når du da bruker en kalkulator, får du vite hvor mye lånet vil koste i måneden. Dette gjør det enkelt å få en helhetlig oversikt. Du legger også fort merke til hvis du ikke kan betjene lånet over tid. Dette fører igjen til at du kan unngå å låne over evne. Det er bedre å ha muligheten til å betale ekstra ned på lånet, når du har mer inntekt.